Vingåkers kommun bidrar till minskad elförbrukning

Publicerad: 2022-11-25

Det finns en risk för elbrist i vinter och Energimyndigheten uppmanar alla att bidra till minskad elförbrukning. Vingåkers kommun har under flera år arbetat aktivt med att sänka elförbrukningen. Bland annat har kommunens gatubelysning uppdaterats med LED-lampor, likaså julbelysningen. Att släcka ner gatubelysning eller att avstå julbelysning på gatorna är just nu inte aktuellt. Verksamheterna uppmanas dock att vara sparsamma med julbelysning inomhus samt att sträva efter att minska elförbrukningen där det är möjligt.

– Vi vill att Vingåker ska vara en trygg och välkomnande plats och där bidrar en bra belysning, säger kommunchef Ralf Hedin.

Kommunens fastighetsbolag Vingåkershem och Vingåkers kommunfastigheter har även de arbetat med energieffektivisering, till exempel är det solpaneler på Humlegården, Ekgården och Vingåkersbadet. Därutöver arbetar de bland annat med optimering av drifttider och utbyte av gamla aggregat med elvärme till effektivare aggregat med vattenburen värme.

Mer aktuell information