Vingåkers hemtjänst inspirerar

Publicerad: 2018-05-22

Diagram som visar kostnadsskillnader på åtta kommuners hemtjänst

En grupp om 16 personer från Älvkarleby kommun besökte i mitten av maj Vingåkers kommun och äldreomsorgen för ett erfarenhetsutbyte kring hur Vingåkers kommun har lyckats driva en kvalitativ och samtidigt kostnadseffektiv hemtjänst.

I de jämförelser Älvkarleby gjort med kommuner i liknande storlek sticker Vingåkers kommun ut genom att under åren 2012-2016 befinna sig på samma kostnadsnivå år 2016 som 2012. Älvkarleby som är en lika stor kommun som Vingåker och har lika många platser i särskilt boende har en dubbelt så stor budget för hemtjänst – en skillnad på 25 miljoner kronor.

Under dagen informerade Vingåkers kommun om äldreomsorgen i kommunen och hur vi arbetat med LOV, riktlinjer, avgifter med mera. Det gavs också tillfälle för att delas upp i grupper där ekonomer kunde utbyta erfarenheter i en grupp, enhetschefer i en annan och hemtjänstpersonal i en tredje.

– Som helhet uppfattades dagen som mycket givande både för besökarna från Älvkarleby kommun och för oss från Vingåker. Det finns alltid intressanta tankar att plocka upp även för oss som driver en av landets bästa hemtjänster, avslutar Dag Wallströmer.

Vingåkers kommuns hemtjänst inspirerar i övrigt när det kommer till att rekrytera personal. Bland annat har kommunen köpt in elcyklar för att kunna erbjuda även körkortslösa anställning. En annan åtgärd kommunen infört för att frigöra tid för sjuk- och undersköterskor är etablerandet av en så kallad servicegrupp där personer utan utbildning gör städinsatser, tvättar och handlar så att utbildad personal med medicin-delegering kan koncentrera sig på omvårdnadsinsatserna.

För att skapa en bra arbetsmiljö för såväl brukare som medarbetare inom äldreomsorgen har kommunen även startat upp en kurs i ”vårdsvenska” för de många nyanlända som har sökt arbete inom äldreomsorgen. Under tio veckor får de sökande lära sig ta instruktioner och lära sig vanliga termer inom vården.

Mer aktuell information