Vingåker bästa näringslivskommun i Södermanlands län

Publicerad: 2023-12-12

I årets upplaga av Bästa Tillväxt, som utses av kreditupplysningsföretaget Syna, toppar Vingåkers kommun i Södermanlands län. Dessutom i tuffast tänkbara konkurrens. På andra och tredje plats återfinns Katrineholm och Oxelösunds kommuner.

Bästa Tillväxt, som premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet, är ett av Sveriges mest prestigefulla priser. Det delas sedan 2007 årligen ut av kreditupplysningsföretaget Syna.

– Utmärkelsen går till den kommun i varje län i Sverige som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst under året baserat på företagens senast inlämnade årsredovisningar, berättar Karl Stjerna, VD på Syna.

På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra och hur utvecklingen sett ut över tid.

– Bästa Tillväxt bygger följaktligen på konkreta fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Vingåkers kommun toppar i år i Södermanland är ett bevis för att aktiv näringslivspolitik och långsiktighet ger resultat över tid, fortsätter han.

– Trots att många företag haft det kämpigt i spåren av Coronapandemin, oro i vår omvärld och en tilltagande lågkonjunktur pekar Bästa Tillväxt på att det finns många livskraftiga företag och kommuner, men också på att det finns en betydande framtidstro och tillväxtpotential inom stora delar av näringslivet, inte minst bland många småföretagare, som utgör ryggraden i svenskt näringsliv.

– Bästa Tillväxt understryker att man med hårt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar på just detta, understryker Karl Stjerna.

– Ännu en gång bevisar näringslivet i Vingåker sin styrka. Näringslivet i Vingåker är vår stolthet, säger Charlotte Prennfors (M), kommunstyrelsens ordförande.

En faktor som Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansansvarig, vill lyfta fram som förklaring till framgången, är att näringslivet i Vingåkers kommun är så diversifierat. Det ger en god dynamik samtidigt som det skapar en bra jordmån för företag att verka och växa i.

– Vingåkers näringsliv tuffar på och här finns inga luftslott. Det gör att vi i sämre tider klarar oss bättre än många andra jämförbara kommuner, men samtidigt att vi inte heller har lika stora uppgångar när det råder högkonjunktur.

Samtidigt menar Susanna Oom Samuelsson att det finns utrymme för en hel del entreprenörskap, att man vågar tro på sina idéer och satsa.

– Två lite udda exempel på detta är att vi har Sveriges första snigeluppfödning i kommersiell skala i kommunen och Sveriges enda tunnbinderiföretag.

Inför framtiden är Susanna Oom Samuelsson, som hon säger, realistiskt positiv.

– Det är klart att det finns orosmoln på himlen och att den lågkonjunktur som vi är mitt uppe i har en dämpande effekt. Men jag känner mig ändå trygg när jag pratar med våra företagare. I Vingåkers näringsliv har vi en god samverkan och gör varandra bättre.

– För oss som arbetar på Vingåkers kommun handlar det i dessa tider mycket om att ha öronen mot marken och vara lyhörda för de signaler som kommer. Vi ska också vara noga med att ta tillvara på det vi är bra på, men också se till att vi är flexibla och använder våra resurser på ett optimalt sätt för att fortsätta utveckla kommunen i rätt riktning, summerar Susanna Oom Samuelsson.


Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Vingåkers placering. I kommunen finns 21 företag som utmärker sig genom att uppfylla samtliga tre kriterier:

Axdos AB
Gläntan Unga Vuxna AB
Hydraulpartner i Sverige AB
Högsjö Skogsfrakt AB
J Boberg Invest AB
Mählqvist Rör Aktiebolag
NKREY AB
Olsons Maskinservice Aktiebolag
Partens AB
Peter Ljungkvist Bygg och Schakt AB
Silver & Stål i Vingåker AB
Skagerströms Trävaru Aktiebolag
Storstu Logging AB
Sälj & Monteringsservice i Katrineholm AB
TK Teknik i Vingåker AB
Vingåkers Bilvård Aktiebolag
Vingåkers Elektriska AB
Vingåkers Factory Outlet AB
VingåkersVeterinärerna AB
Voith Paper Fabrics Högsjö AB
Örjan Langborg Redovisning Aktiebolag


Bästa tillväxt 2023 – Vingåkers kommun | SYNA

Bästa tillväxt 2023 – alla kommunernas placeringar | SYNA

Mer aktuell information