Viktig information till vårdnadshavare

Publicerad: 2021-08-19

Vår lärplattform Haldor fungerar ännu inte som tänkt.
Vi har tekniska problem som vi hoppas ska vara lösta snart.
Du som vårdnadshavare måste därför sköta all frånvaroanmälan direkt med ditt barns skola. Kontakten kan tas via mejl (till mentor) eller telefon (till expeditionen).

Sjukanmälanstelefon
Slottsskolan F-6: 0151-192 30
Högsjö skola: 0151-192 30
Slottsskolan 7-9: 0151-192 22
Sävstaskolan: 0151-191 79
Marmorbyns skola: 0151-191 79

Mer aktuell information