Resultat från vårens kartläggning av näringslivets utmaningar

Publicerad: 2021-06-23

Under maj genomfördes en enkät bland företagarna i Sörmland. Syftet var att kommuner och regionen ska få en bild över vilka utmaningar näringslivet står inför, för att kunna sätta in rätt åtgärder.

En enkät genomfördes 2020 och nu är alltså resultatet för 2021 års enkät klar. De större slutsatserna av enkätsvaren är att:

  • Företagarna har en mer positiv bild av det senaste halvåret och framtiden än vid förra mätningen
  • Hotell- och restaurangbranschen är fortfarande i ett svårt läge
  • Små företag har sämre ekonomisk utveckling och sämre framtidstro jämfört med de större
  • Den gemensamma bilden är att det nu är lägre risk för varsel och uppsägning än vid förra mätningen.

Totalt var det 1119 företag i Sörmland som svarade på enkäten, framför allt småföretagare. Vingåkers företagare har drabbats hårdare av andra vågen men har en mer positiv bild på nuläge och framtid.

Kommunerna och Region Sörmland gör analys av alla enkätsvar för att kunna sätta in rätt åtgärder för näringslivet i länet.

Enkätresultat företagens situation maj 2021 Sörmland

Enkätsvar företagens situation 2021-2020 Vingåkers kommun

Svarsandelar företagens situation 2021 Vingåkers kommun

 

 

Mer aktuell information