Förslag till nytt vattenskyddsområde Viren

Publicerad: 2023-05-17

Viren omfattas av förslag till vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt. Sörmland Vatten AB håller med hjälp av konsult på att ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde. På sormlandvatten.se kan du läsa löpande uppdateringar om projektet och vilka aktiviteter som planeras.

Mer aktuell information