Vattenskyddsområde Viren

Publicerad: 2023-02-28

Viren omfattas av förslag till vattenskyddsområde för Katrineholms vattentäkt. Sörmland Vatten AB håller med hjälp av konsult på att ta fram förslag till nytt vattenskyddsområde. På deras hemsida sormlandvatten.se kan du läsa mer om projektet.

Mer aktuell information