Vattenskoteråkning

Publicerad: 2023-06-13

I Södermanland är det bara tillåtet att åka vattenskoter i allmän farled och platser som utpekats av Länsstyrelsen. Allmän farled finns i Östersjöns skärgårdsområden och i Mälaren och Hjälmaren. Inga andra insjöar och vattendrag i länet är därmed tillåtna för vattenskotrar.

Vattenskoterkörning kan påverka människa, natur och miljö på flera sätt. Du som kör måste se till att ingen skada eller besvär uppstår på miljön eller människors hälsa. Intensiv körning med vattenskoter inom ett begränsat område kan upplevas som mycket störande för de som bor i området eller för andra som vistas i området.

Bryter man mot bestämmelserna kan man dömas till böter. Om du upplever att allmänheten eller naturlivet störs av pågående vattenskotertrafik nära dig är det Polisen du ska vända dig till.

Läs mer om vad som gäller kring vattenskoteråkning.

Mer aktuell information