Värmebölja

Publicerad: 2023-06-12

Perioder av höga temperaturer kan vara påfrestande för hälsan. Även kortare värmeböljor kan innebära stora risker för äldre, personer med funktionsnedsättning, gravida, barn, kroniskt sjuka och de som tar viss medicin. På krisinformation.se hittar du tips på hur du bäst tar hand om dig vid höga temperaturer.

Höga temperaturer – krisinformation.se

Perioder med varmt och torrt väder medför även ökad brandrisk i skog och mark. Just nu råder eldningsförbud i Vingåkers kommun. Läs mer om eldningsförbud och brandsäkerhet på webbplatsen för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Eldningsförbud – msb.se

För att undvika bevattningsrestriktioner och bevattningsförbud behöver vi värna dricksvattnet som ska användas till hygien, mat och dryck. På Sörmland Vattens webbplats kan du läsa mer om restriktioner och förbud samt få tips på hur du kan spara vatten.

Bevattningsrestriktion/förbud och spartips vatten  – sormlandvatten.se

 

Mer aktuell information