Var med och påverka Vingåkers kommuns näringslivsutveckling

Publicerad: 2022-05-11

Vilka aktiviteter ska vi prioritera för att det ska stärka vårt näringsliv?

Vi vill prova något nytt och vill att du är med och påverkar hur vi ska prioritera vårt näringslivsarbete framgent gällande vad som behöver förändras/förbättras/ adderas.

Som ett led i näringslivsarbetet och beslutad näringslivsplan ska vi ta fram en med företagen överenskommen 5-punktsplan. Syftet är att skapa en samsyn över vad kommun, näringsliv och vad vi tillsammans ska prioritera för aktiviteter under de nästkommande tre åren för att förbättra företagsklimatet i kommunen. Ett bra företagsklimat ger kommunens befintliga företag rätt förutsättningar att växa och skapar möjlighet för nyetableringar.

I vårt näringslivsarbete har vi valt att skala av och fokusera på några få viktiga saker och se till att dessa blir gjorda. Att ta till oss av konstruktiv kritik och förbättringsförslag är en del av arbetet att utvärdera hur vi gör saker. Vi vill ständigt bli bättre men då behöver vi din hjälp!

När: Måndag 23 maj 11.30-16.00
Var: Båsenberga hotell och konferens

Antalet deltagare är begränsat.

Vi inleder med en lunch, vänligen anmäl eventuella matpreferenser till susanna.samuelsson@vingaker.se

Anton Manhem och Eva Solberg på Almi kommer att leda processen. Almi erbjuder affärsutveckling lån och till SME-företag med tillväxtpotential. Det gäller såväl företag som är i startupfas som befintliga företag inom alla branscher. Almi har en oberoende roll och drivs helt utan vinstkrav. Almi Sörmlands främsta uppgift är att stärka det sörmländska näringslivet.
Vill du läsa mer? almi.se

Mer aktuell information