Vägskador

Publicerad: 2023-01-18

Just nu är det många så kallade potthål som uppkommer på våra vägar på grund av det växlande vädret. Vägskador som uppkommer på exempelvis Storgatan och Skolgatan kan du anmäla till trafikverket@trafikverket.se. De kommunala vägarna kan du anmäla till kommun@vingaker.se

Våren 2023 kommer Sörmland Vatten byta ut VA-ledningarna på Skolgatan och det är också anledningen till varför inga större asfalteringsåtgärder genomförs av Trafikverket. Mer information om arbetet på Skolgatan på Sörmland Vattens hemsida.

Mer aktuell information