Vägarbeten

Publicerad: 2021-06-21

Under sommaren genomförs flera arbeten som påverkar vårt vägnät.

Sörmland Vatten och Avfall AB planerar byta ut befintliga vatten- och spillvattenledningar i Engelbrektsgatan, mellan värmeverket (Sävstaholmsvägen )och Ringvägen. Engelbrektgatan är helt avstängd för genomfart tillsvidare. Vänligen välj en annan väg. Planerad avstängning är 15/6 till 16/7 . Läs mer på denna länk som går till Sörmlandvattens hemsida.

Under sommaren kommer tekniska enheten tillsammans med entreprenör utföra asfalteringsåtgärder i centralorten. Det kommer kunna råda begränsad framkomlighet och delvis kommer vägvakter att tillämpas. Var uppmärksam på att tillfälliga parkeringsförbud kan behöva införas.

Vägar som berörs:
18 juni – 12 juli
Hantverksgatan: från Storgatan till Södra Torggatan.

9 augusti – 20 augusti
Bondegatan/Köpmangatan.
Bondegatan: från Storgatan till Parkvägen och Järnvägsgatan.

Karta vägarbeten sommar 2021

Efter sommaren 

Sörmland Vatten planerar under hösten 2021 att påbörja ett saneringsarbete på Skolgatan i Vingåker. Arbetet kommer att sträcka sig ifrån Sävstaskolan till korsningen Skolgatan/Storgatan. Ledningsarbete kommer även att utföras på Södergatan. Arbetet beräknas att pågå fram till sommaren 2022.
Mer information kommer efter sommaren när entreprenör för arbetet är tilldelad.
Mer aktuell information