Vad tycker du om ditt äldreboende?

Publicerad: 2020-03-11

Vad tycker du om ditt äldreboende? Just nu skickar Socialstyrelsen ut enkäter till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden. Var med och påverka! Svara på enkäten du fått med posten.

Har du inte fått något frågeformulär med posten? Har du frågor om undersökningen?

Ring 031-730 31 80, vardagar klockan 8.00–18.00 eller skriv till aldreundersokning@indikator.org

Mer aktuell information