Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Publicerad: 2023-03-13

Under vecka 12 skickas Socialstyrelsens årliga undersökning Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? ut till de som är 65 år eller äldre och som är beviljade äldreomsorg. Vingåkers kommun är tacksamma om du som får enkäten tar dig tid att svara. Dina svar är värdefulla och ett viktigt verktyg för att utveckla äldreomsorgen i Vingåkers kommun. Enkäten går att svara på till och med 26 maj.

Frågor om enkäten?
Magnus Lublin, vård- och omsorgschef 
magnus.lublin@vingaker.se 
0151-191 00 (växeln)

Mer aktuell information