Vad gäller kring specialkost och anpassade måltider i skolan?

Publicerad: 2020-08-31

I Vingåkers kommun definieras specialkost som sådan mat som tillagas till elever som av medicinska skäl inte kan äta den ordinarie maten.

Anpassade måltider innebär att måltidsutbudet och/eller den ordinarie måltidssituationen anpassas utifrån vad som anses nödvändigt för att barnet/eleven ska klara sin studiegång i skolan eller vistelse i förskolan.

Vegetariska och fläskfria måltider tillhandahålls till dem barn & elever som anmält detta till skolan/förskolan. Utöver detta tillagar inte Vingåkers kommun speciell mat som utgår från ideologiska ståndpunkter, trender eller andra allmänna önskemål.

Specialkost och anpassade måltider

För att få rätt anpassade måltider krävs att:

  • diagnos på födoämnesöverkänslighet är ställd av sjukvården.
  • att en bedömning är gjord av hälso & sjukvården vid andra typer av matsvårigheter påverkad tillväxt eller barn med neuropsykiatrisk problematik.

Vid behov av specialkost, gör så här:

Fyll i det elektroniska specialkostintyget som finns som e-tjänst under minasidor.vingaker.se

I intyget fylls sjukvårdskontakt i, dvs. namn och telefonnummer på den som ställt den aktuella diagnosen som ligger till grund för specialkosten. Intyget signeras med hjälp av Bank-ID och skickas till Mat och måltider, Vingåkers kommun som sedan gör bedömningen om ansökan godkänns, avslås eller behöver kompletteras.

Föräldrar som saknar dator eller internet fyller i ett specialkostintyg på papper som skolan/förskolan tillhandahåller.


Mer information om specialkost och vilka regler och rutiner som gäller.

 

Mer aktuell information