Vacker men farlig

Publicerad: 2022-04-28

Just nu görs en informationssatsning kring invasiva arter. Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Vingåkers kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Läs mer om invasiva arter och hur du bekämpar dem.

Mer aktuell information