Utställning av förslag till reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun

Publicerad: 2019-05-07

Enligt ägardirektivet punkt 3 har Sörmland Vatten och Avfall AB uppdraget att ta fram förslag på taxekonstruktioner samt renhållningsordning för Vingåkers kommun. En översyn av föreskrifterna i renhållningsordningen har genomförts under 2018. Syftet har varit att genomarbeta ett förslag som överensstämmer med nya taxedokument och gällande lagstiftning. Förslag till reviderad renhållningsordning har nu tagits fram.

Kommunstyrelsen, i egenskap av renhållningsansvarig nämnd, har beslutat att i enlighet med Miljöbalken genomföra samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter samt ställa ut förslag till reviderad renhållningsordning för granskning under fyra veckor. Under perioden 1 april 2019 till och med 28 april 2019 genomfördes samråd med berörda fastighetsinnehavare och myndigheter. Inkomna synpunkter har beaktats i det fortsatta revideringsarbetet samt redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen.

Vingåkers kommun ställer nu ut förslag till reviderad renhållningsordning under perioden 13 maj 2019 till och med 9 juni 2019. Under utställningen ges du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget och efter utställningen beaktas inkomna synpunkter. Reviderad renhållningsordning för Vingåkers kommun beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under kvartal fyra 2019.

Förslag till reviderad renhållningsordning finns under utställningsperioden på följande platser:

  • Vingåkers kommunhus, Parkvägen 8, 643 80 Vingåker
  • Vingåkers bibliotek, Bondegatan 6, 643 30 Vingåker
  • Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm
  • vingaker.se

 Synpunkter

Synpunkter lämnar du till Sörmland Vatten via telefon, e-post, post eller besök.
Inkomna synpunkter ska vara Sörmland Vatten tillhanda senast 26 maj 2019.

Telefon: 0150-800 100
E-post: kundservice@sormlandvatten.se
Besöks- och postadress: Sörmland Vatten och Avfall AB, Vingåkersvägen 18, 641 51 Katrineholm.

Mer aktuell information