Utdelning av sociala fondmedel

Publicerad: 2021-01-13

Är du intresserad av att söka fondmedel? Bondesson i Vannala donationsfond är en fond där ändamålet är att ge stöd till enskilda behövande personer/familjer i kommunen.
Med behövande menas exempelvis personer som är äldre, sjuka eller har en funktionsnedsättning, stor försörjningsbörda, låga inkomster eller personer som vårdar anhöriga.

Kriterier för ansökan om medel ur Bondesson i Vannala donationsfond är att:
• Den sökande ska vara folkbokförd i Vingåkers kommun
• Vara myndig eller ha förmyndares godkännande
• Inte ha ekonomisk möjlighet att själv svara för de behov som ansökan avser
• Behovet ska heller inte kunna tillgodoses genom socialförsäkringssystemet, biståndsbeslut eller på annat sätt genom offentliga medel.

Ansökningsblanketten Ansökan om sociala fondmedel hittar du under Mina sidor & blanketter.

Notera att ansökningar från personer som tidigare inte har beviljats fondmedel prioriteras.

Mer aktuell information