Uppstart samarbete Vingåkers och Finspångs kommun

Publicerad: 2024-01-29

Från att det tidigare förekommit sporadisk samverkan mellan Vingåkers och Finspångs kommun runt bygg- och miljöfrågor har kommunerna nu gått vidare med en mer formaliserad samverkan. I januari träffades de kommunala bygg- och miljöenheterna för att inleda samarbetet.

– En av fördelarna med samarbetet är att vi kan stötta varandra vid hög arbetsbelastning och säkerställa en effektiv handläggning. Jag ser fram emot att fortsätta det här samarbetet som vi nu har startat upp, säger Karolina Rosta, bygg- och miljöchef i Vingåkers kommun.

Samarbetet kommer att röra alla typer av myndighetsärenden som förekommer inom bygg- och miljöområdet i en kommun, till exempel bygglov och miljötillsyner.

– Eftersom Vingåker är en ganska liten kommun blir vi sårbara runt semestertider. Det är bra att vi då kan täcka upp för varandra och hjälpas åt. Även utifrån ett jävsperspektiv om ett sådant skulle uppstå, är det bra med samverkan, säger Daniel Löfqvist, byggnadsinspektör.

– Det finns många gemensamma nämnare mellan kommunerna samtidigt som det finns mycket att lära av varandra, sammanfattar Fredrika Ingster, miljöinspektör.

Mer aktuell information