Ungdomsråd inkluderar Vingåkersbygdens barn och unga

Publicerad: 2021-03-31

Vingåkers kommun bildar ett ungdomsråd med barn och ungdomar från Vingåkersbygden. Rådet blir ett viktigt forum för dialog mellan kommunens beslutsfattare och ungdomar.

Idén om ett ungdomsråd har funnits länge i kommunen och blev konkret under 2020. Från och med januari 2021 pågår arbetet med ungdomsrådet i sin första fas fram till sommaren då en utvärdering av rådet kommer att göras.

– Det gläder mig att vi äntligen är på gång med detta viktiga råd. Grundtanken med ungdomsrådet är att skapa en bättre kontaktyta mellan kommun och ungdomar. Vi vill att det ska vara ett forum för fritt meningsutbyte där vi kan berätta om beslut som är på väg fram och ungdomar kan lyfta sina viktigaste frågor, säger Anneli Bengtsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målgruppen är i första hand högstadieelever samt gymnasieungdomar. Även barn från årskurs 6 är delaktiga i rådet, men då främst i rollen att få vara med och lära. Arbetsmodellen är upplagd till att även inkludera ”World Café”-forum för att ytterligare bredda intresset för demokrati bland unga.

– Ungdomsrådet blir inte ett traditionellt remissorgan utan även ett forum för ungdomar att skapa egna processer till förändring i kommunen. Det första året kommer att bli en prövotid där vi tillsammans med ungdomarna jobbar fram formerna för arbetet, säger kommunens utsedda ungdomsrådsansvarig Nikolas Holm.

Mötesprotokoll ungdomsråd Vingåkersbygden 25 mars 2021

Mer aktuell information