Trafikverket utför asfalteringar

Publicerad: 2020-06-17

15-17 juni kommer Trafikverket att asfaltera Bondegatan, Järnvägsgatan samt del av Forsavägen. På Bondegatan kommer befintlig asfalt fräsas bort 8 juni. Vid arbetet med fräsning och asfaltering kommer trafiken att ledas om bakom Factory outlet. Följ Trafikverkets hänvisningar på plats.

Skolgatan
Skolgatan planeras asfalteras under 2021 efter att Sörmland vatten avslutat ett större arbete med vattenledningarna under vägen. Arbetet med vattenledningarna kommer påbörjas under hösten.

Jägaregatan
Under vecka 28 kommer NCC asfaltera igen den del av Jägaregatan där Sörmland vatten under 2019/2020 lagt nya ledningar.

Parkering vid Viala badplats
Under 2019 gjorde kommunen iordning parkeringen vid Viala badplats för att öka sikten och därmed trafiksäkerheten i korsningen. Arbetet med att förbättra parkeringsmöjligheterna kommer fortsätta vid samtliga badplatser i kommunen.

Mer aktuell information