Trädfällning på grund av granbarkborren

Publicerad: 2021-09-03

Tyvärr kommer vi behöva fälla fler träd i Båsenberga runt elljusspåret. Den varma sommaren har gjort att granbarkborren har fortsatt att spridas i granskogen vid elljusspåret trots tidigare åtgärder. Även om granarna ser gröna ut så ser vi spår av insektsangrepp genom bruna borrspån på stammarna.

Under vecka 36 kommer avverkning av skog påbörjas och på grund av det kommer en del av spåret vara avstängt.

Glädjande har de områden som har avverkats efter tidigare angrepp nu återplanterats. Plantering på den del som ska avverkas under nästa vecka kommer att ske under våren 2022.

Mer aktuell information