Trädfällning Långparken

Publicerad: 2022-08-31

Från och med 31 augusti och cirka 2 veckor framåt kommer tekniska att ta bort träd i Långparken, (se prickat i bild) för att främja tillväxten i allén som är ett biotopskyddsområde.. Vänligen iakttag försiktighet och respektera avstängningarna som finns. Projektet kommer att färdigställas under hösten.
Mer aktuell information