Terminsstart

Publicerad: 2021-08-09

Höstterminens första skoldag är måndagen den 16 augusti.

Föräldramöte

Alla vårdnadshavare med barn i kommunens verksamheter bjuds in till föräldramöte under höstterminen. Vi hoppas att vi kan mötas på plats men följer naturligtvis de rekommendationer som utifrån smittspridning kommer att gälla under hösten.

Trygghetsarbete

Alla för- och grundskolor i Vingåkers kommun har en trygghetsplan. Planen beskriver hur skolan arbetar med elevernas trygghet i skolan och tas fram av skolans personal tillsammans med eleverna. Trygghetsplanen uppdateras tidig höst och läggs sedan ut på skolans sida på www.vingaker.se

Haldor är skolans nya informations- och kommunikationskanal

Haldor Education är en modern lärplattform där pedagoger och elever har tillgång till exempelvis planeringar, uppgifter och bedömningar.
Vi har under vårterminen successivt gått över till Haldor. Vi ber om överseende med att det eventuellt kan det ta lite tid innan allt fungerar som det ska.

Så loggar du in
Det finns två sätt för dig som vårdnadshavare att logga in, antingen via appen Haldor Förälder eller via en webbläsare på vh.haldor.se
Du loggar in med mobilt BankID eller din e-postadress. Om du har problem att logga in, vänd dig i första hand till ditt barns mentor eller mejla till support@haldor.se

Sjukfrånvaro

Om ditt barn är frånvarande från skolan på grund av sjukdom ska du anmäla detta till skolan via Haldor. Frånvaro ska anmälas före klockan 8.00 och detta ska göras varje dag som barnet är sjukt.

Ledighet

Skolnärvaro är viktigt, vi är restriktiva med att bevilja ledigheter. Om du vill att ditt barn ska vara ledigt ska du ansöka om ledighet i förväg. Ansökan görs på blankett som finns på kommunens hemsida under e-tjänster eller hämtas på skolan. Ifylld blankett lämnas till elevens mentor. Ledighet ska sökas minst 14 dagar i förväg.

Specialkost

På kommunens hemsida finns en e-tjänst där du som är vårdnadshavare kan anmäla om ditt barn har behov av specialkost. Kan du inte använda e-tjänsten finns en blankett du kan fylla i och lämna till elevens mentor.

Försäkring

Alla barn i kommunens verksamheter är försäkrade genom kommunen. Detta gäller såväl i förskola, förskoleklass, grundskola som i fritidshem, och det gäller både under den tid barnet befinner sig i verksamheten och under fritid och lov. Du hittar mer information om försäkringen på kommunens hemsida, och kan också kontakta skolans expedition om du har några frågor om försäkringen.

Skolskjuts

Kommunen anordnar kostnadsfri skolskjuts till alla elever i förskoleklass och grundskola som har behov av det och som har rätt till det utifrån kommunens riktlinjer. Du hittar kommunens riktlinjer för skolskjuts samt blankett för att ansöka om skolskjuts på kommunens hemsida.

Synpunkter och klagomål

Om ni har förbättringsförslag, klagomål eller synpunkter får ni gärna vända er direkt till personal eller rektor. Synpunkter eller klagomål kan även lämnas via länk på kommunens hemsida längst ner på startsidan.

Kontaktuppgifter

Det är viktigt att vi har möjlighet att nå er vårdnadshavare. Vi ber er därför att se till att era aktuella kontaktuppgifter finns registrerade i Haldor.


 

Höstterminen 2021 Vårterminen 2022
Skolstart 16 augusti Skolstart 12 januari
Studiedag 8 september Sportlov vecka 8 (21-25 februari)
Studiedag 12 oktober Studiedag 16 mars
Höstlov vecka 44 (1-5 november) Påsklov vecka 15 (11-14 april)
Terminsavslut 21 december Helgdag 26 maj
Lovdag 27 maj
Helgdag 6 juni
Skolavslutning 10 juni

 

Mer aktuell information