Temabilaga 65+

Publicerad: 2022-11-14

Denna vecka skickas temabilaga 65+ ut till kommunens hushåll med information om vilken hjälp våra invånare kan få från Vingåkers kommun. Bilagan fungerar som ett komplement till vykorten med samhällsinformation som under 2022 delas ut vid 6 tillfällen. Tidigare har bilaga årsredovisning samt temabilaga UNG delats ut med information riktad till barn och unga i Vingåkersbygden.

Samtliga vykort samt temabilagor

Mer aktuell information