Suicide Zero – digitala föreläsningar

Publicerad: 2022-03-15

Suicide Zero bjuder in till en digital Våga fråga-föreläsning där de pratar om fakta och myter kring självmord. Att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.

  • Onsdag 16 mars 18.00-19.30
  • Onsdag 20 april 18.00-19.30
  • Tisdag17 maj 18.00-19.30

Plats
Digitalt Teams-möte, instruktion och länk mailas ut dagen innan föreläsningen.

Innehåll
• Kort om Suicide Zero
• Hur kan du som medmänniska upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa?
• Vad kan du göra om du misstänker att någon har det tufft?
• Vi pratar om fakta och myter kring självmord, att livsomställningar kan innebära en risk, varningssignaler att vara uppmärksam på samt vikten av att förmedla hopp.
Föreläsningen varar i ca en timme och därefter finns utrymme för frågor.

Gratis – men anmäl dig senast före kl. 12.00 dagen innan utbildningen.

Anmälan
https://www.suicidezero.se/utbildningar/vaga-fraga

För dig som inte mår bra, här kan du få hjälp: https://www.suicidezero.se/fa-hjalp

Varmt välkommen!

Mer aktuell information