Stöd vid oro eller våld

Publicerad: 2021-01-18

När allt fler är hemma på grund av att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 kan risken för psykisk ohälsa öka då många känner sig oroliga kring vad som sker.

Frågor om fysiska symptom hänvisas till 1177. Vid akuta situationer ringer du 112.


Våld i nära relation

Information Våld i nära relation – svenska
Information Våld i nära relation – engelska
Information Våld i nära relation – arabiska
Information Våld i nära relation – dari
Information Våld i nära relation – somaliska
Information Våld i nära relation – spanska


Relationsvåldsteamet
Om du behöver hjälp, råd och stöd kring våld i hemmet kan du kontakta Relationsvåldsteamet i Katrineholm. Det är gratis att ringa och träffa dem.
Våld i nära relationer kan vara fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, latent, materiellt och/eller hedersrelaterat.
Telefon 0150-48 83 00


Telefonlinjen Välj att sluta
Till Välj att sluta kan personer som utövar eller riskerar att utöva våld i en nära relation vända sig anonymt för att ta första steget mot en förändring. Även våldsutsatta, yrkesverksamma, anhöriga och andra som har frågor om våldsamt beteende kan ringa.
Telefon 020-555 666
valjattsluta.se


Barnens rätt i samhället (Bris)
Du som är under 18 år kan ringa till Bris och prata med en kurator. Det är gratis. Du kan ringa till Bris alla dagar i veckan, även helg, och du behöver inte berätta ditt namn om du inte vill det.
Telefon 116 111
Mer information finns på Bris hemsida.


Kvinno- och Tjejjouren Miranda
Miranda finns för dig som behöver någon att prata med i dessa oroliga tider. De har särskild kunskap om kvinnor och barns utsatthet för våld i nära relation, men välkomnar i dessa tider alla typer av samtal. Stödverksamheten riktar sig till dig som är kvinna, eller barn och unga oavsett könsidentitet.
Telefon 0150-780 44, öppet vardagar klockan 10.00-14.00.
E-post tjej@jourmiranda.se
Chatta med tjejjouren Miranda
Måndagar 19.00-21.00
Onsdagar 14.00-16.00
Torsdagar 19.00-21.00
Fredagar 16.00-18.00


Kvinnofridslinjen
Tar emot samtal från hela Sverige, dygnet runt. Det är gratis och de erbjuder tolkning på olika språk.
Telefon 020-50 50 50
Mer information finns på Kvinnofridslinjens hemsida.


Äldrelinjen
Är du över 65 och känner att du behöver prata med någon? Ring äldrelinjen på vardagar mellan 10.00-15.00.
Telefon 020-22 22 33.
Mer information finns på hemsidan Mind, för psykisk hälsa.


Prata med ditt barn om Corona
Det viktigaste du kan göra som vuxen är att trygga, lugna och stärka barnets känsla av kontroll. För att göra det måste du ta reda på vad just ditt barn vet och behöver.
Mer information finns på Bris hemsida.


Röda Korsets stödlinje
Känner du stress och oro kring Corona-utbrottet som pågår? Röda Korset har en stödlinje där du får prata med personer som har utbildning i psykologisk första hjälpen och förståelse för den nuvarande situationen. Öppet: måndag till fredag klockan 12.00–16.00. Alla samtal är anonyma.
Telefon 0771-900 800.
Mer information finns på Röda Korsets hemsida.


SOS
Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har tankar eller planer på att avsluta ditt liv.
Detsamma gäller om du är orolig över att någon i din närhet mår så dåligt att hen riskerar att skada sig själv eller någon annan allvarligt.

Mer aktuell information