Stigande betyg skapar stolthet i Vingåkersbygden

Publicerad: 2023-06-09

För femte året i rad höjs meritvärdet för eleverna i årskurs 9 på Slottsskolan 7-9 i Vingåkers kommun. Det preliminära resultatet är 210 (jämfört med 204 föregående år). Extra glädjande är att många fler elever når godkända resultat i matematik. I svenska och engelska har betygsresultaten också ökat vilket har stor betydelse för att fler ska bli behöriga till gymnasiet.

– Jag är så stolt över att vara rektor på Slottsskolan 7-9 i Vingåker! Jag vill tacka all personal och elever på skolan som är grunden för den framgång vi bevittnar när vi höjer meritvärdet för femte året i rad! Hurra! Vi har lyckats med det som vi knappt trodde var möjligt för fem år sedan, att gå från 174,8 (2019) till 210 (2023). Allt hårt arbete ger verkligen resultat. Vår personal vänder ut och in på sig själva för att få våra elever att nå så långt de bara kan, säger Magnus Karlsson, rektor Slottsskolan 7-9.

Slottsskolan 7-9 har lyckats hitta framgångsfaktorer i arbetet med att jobba språk- och kunskapsutvecklande samt skruvat på matematikundervisningen vilket har lett till att fler elever går ut med färre F, vilket också gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

– Skolan är en av de viktigaste grundpelarna i samhället för att skapa en bättre framtid för barn och ungdomar. Vingåkersborna kan vara stolta över att vi har blivit en skolkommun att räkna med, avslutar Magnus Karlsson.

Även eleverna i årskurs 6 höjer sina meritvärden jämfört med föregående års resultat. Det preliminära resultatet är 201 (jämfört med 195 föregående år).

– Den mest bidragande orsaken till de stigande betygen i årskurs 6 och 9 är det engagemang som finns hos alla medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen. Ett engagemang som hela tiden driver oss att arbeta för att våra elever ska lyckas; genom att skapa bättre förutsättningar, genom kompetensutveckling för att förbättra vår undervisning, genom att skapa bättre lärmiljöer och inte minst allas engagemang för att öka elevernas motivation och självkänsla, sammanfattar Agneta Arvidsson, förvaltningschef barn- och utbildning.

– Det är en stor glädje att se kunskapsresultaten utvecklas! Jag vill tacka alla medarbetare för allt arbete de lagt ner. Vi ser att vår samverkan med Skolverket ger långsiktiga resultat, säger Ing-Mari Frössevi (C), ordförande barn- och utbildningsnämnden.

Mer aktuell information