Stabilt läge som fortsätter uppåt för Vingåkers näringslivsklimat

Publicerad: 2023-05-23

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. 2023 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 31 mars. I Vingåkers kommun har 89 företag svarat på enkäten.

2020 fick Vingåkers kommun utmärkelsen ”Årets Raket” då Vingåker var den kommun i landet som förbättrade sitt företagsklimat mest. Sedan dess har resan fortsatt uppåt om än i en planare riktning.

Vingåker är bättre jämfört med Sverige på 12 av 15 punkter och områdena som berör kommunens attityd, dialog och information gentemot företagen sticker ut extra mycket.

– Ett starkt näringsliv ger en frisk kommun, sammanfattar kommunstyrelsens ordförande Charlotte Prennfors (M) det positiva resultatet.

I nästan alla frågor som rör företagarnas kontakter med kommunen om olika tillstånd, tillsyn och kontroller ligger Vingåkers kommun bra till.

– Ett konsultativt förhållningssätt med god dialog med invånare och näringsliv har vi haft fokus på de senaste åren. Jag tror den politiska målstyrningen gett resultat när företagen upplever att vi har god förståelse, ger bra råd och vägledning samt rimliga handläggningstider. Självklart kan vi bli bättre inom alla områden, så vi slår oss inte till ro. Vi kommer övergå till så kallad efterdebitering inom fler områden när det gäller tillsyn och jag ser särskilt att vi nu ska jobba ännu mer på att förbättra tillgänglighet inom samhällsbyggnadsområdet, uttrycker samhällsbyggnadsnämndens ordförande Robert Davidsson (C).

– Vi är glada över resultatet som visar att vi är på rätt väg. Dock vet jag att vi har en potential att bli ännu bättre, skam den som ger sig! säger näringslivsansvarig Susanna Oom Samuelsson.

Upphandling och tillgång till relevant kompetens är områden där det finns en förbättringspotential.

Företagsklimatet Vingåkers kommun 2023

Mer aktuell information