Stabilt läge för Vingåkers näringslivsklimat

Publicerad: 2023-09-20

Varje år mäter Svenskt Näringsliv drygt 30 000 företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Dessa räknas samman med fem statistikfaktorer till en ranking som gör det möjligt att jämföra Sveriges 290 kommuner. I Vingåker har 89 företag tyckt till om kommunens företagsklimat som fortsätter att hålla en stabil nivå.

2020 fick Vingåkers kommun utmärkelsen ”Årets Raket” då Vingåker var den kommun i landet som förbättrade sitt företagsklimat mest. Sedan dess har resan fortsatt uppåt om än i en planare riktning. Vingåker är bättre jämfört med Sverige på 12/15 punkter och områdena som berör kommunens attityd, dialog och information gentemot företagen sticker ut extra.

– Det är vi stolta över och måste betyda att vi har en nära dialog med vårt näringsliv, säger Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig i Vingåkers kommun. Att vi levererar en stabil rankingplats känns bra. Dock vet jag att vi har en potential att bli ännu bättre, skam den som ger sig!

– Jag ser ljust på kommande år, Vingåkers näringsliv är starkt, nu är det även upp till oss i politiken att jobba med att ge rätt stöd, säger kommunstyrelsens ordförande Charlotte Prennfors (M).

Upphandling och tillgång till relevant kompentens är de områden där det finns en kraftig förbättringspotential.


2023 års enkätundersökning pågick mellan den 2 januari och 31 mars. 32 401 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sin kommun i 2023 års enkät. Den tyngst vägande frågan i rankingfaktorn är det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen. Företagarna får utifrån sina egna erfarenheter ge ett samlat betyg på hur de upplever att driva företag i kommunen.

Mer information
Företagsklimatet i Vingåkers kommun 2023
foretagsklimat.se

Mer aktuell information