Språkvän under pandemin

Publicerad: 2020-10-19

Hur går det med projekt Språkvän under covid-19?

Sedan tre år bedriver kommunen projekt Språkvän vilket har lett till att cirka 120 personer, både nyanlända och etablerade svenskar, har fått nya kontakter med varandra. De olika mötena har lett till nya kunskaper om kultur och traditioner, utvecklat språket och en vänskap som berikat båda sidor. Av projektdeltagarna är det tjugo nysvenskar som har börjat arbeta varav två av dem har fått tillsvidareanställning. Tio språkvänner har börjat med någon yrkesutbildning och en studerar på universitet.

Är det mycket eller lite?

2020 är inte det lättaste året att jobba med språkvänner eftersom många etablerade svenskar som engagerade sig som språkvänner är pensionärer som följer myndigheternas rekommendationer med social distansering. Många nysvenskar i projektet blev oroliga att tappa kontakter och språket men vi hittade ett sätt att fortsätta arbetet. Alla språkvänner delades upp i mindre grupper för att kunna träffas och hålla avstånd 1-2 gånger per vecka. Träffarna sker under organiserade former som till exempel språkcafé med olika teman eller språkpromenad – ett nytt sätt att möta flera och träna språket.

Läxhjälp för de som studerar på SFI (Svenska för invandrare) är ett miniprojekt i samarbete med Vingåkers bibliotek och Studiefrämjandet. De två organisationerna är våra bästa samarbetspartner! Vi fortsätter med läxhjälp och erbjuder begränsade platser för de som verkligen behöver det.

Vi är tacksamma för de som redan idag är engagerade i Språkväns projekt och vi välkomnar fler som vill investera sin tid i samhällets utveckling.

Tillsammans kommer vi bli starkare!

Områdeschef Integration
Liudmila Holm

Mer aktuell information