Språkvän under pandemin

Publicerad: 2021-03-19

Pandemin påverkar oss alla men vi har hittat nya vägar och anpassar oss till rådande situation.

De som anstränger sig att lära sig svenska drömmer om att prata fint och skapa ett nytt liv i Sverige. Många förstår att språket är en viktig del på vägen till att få ett jobb.

Vem skulle kunna tro att språkvänsprojektet kan fungera digitalt? Digitalspråkvän och digitalspråkcafé är ett nytt sätt att träna svenska och utveckla språket via videoträff med dialog och samtal. Vi har fantastiska engagerade och ideella krafter som ställer upp och hjälper dem som behöver hjälp.

Genom digital Språkvän kan vi berika varandra med nya kunskaper och erfarenheter om till exempel matlagning eller hobbies. Människorna skapar relationer och kanske kommer bli vänner i livet.

Vi är ganska många på språkcafé, ibland är det upp till 15 personer men vi vill ha fler som är intresserade.

Om du vill lära dig digitala medel kan vi hjälpa dig och ge dig möjlighet att prova på att bli digitalspråkvän.

Vill du testa att bli digitalspråkvän eller delta på digitialspråkcafé –  anmäl dig på sprakvan@vingaker.se

Mer aktuell information