Spara och återanvänd vattnet

Publicerad: 2023-06-21

Det varma vädret i kombination med utebliven nederbörd gör att läget är mycket torrt i Sörmland. Om vi alla hjälper till att använda vatten på ett smart sätt gör det stor skillnad på förbrukningen i vårt område och vi kan undvika restriktioner.

Tips för att spara och återanvända vatten:

  • Använd vatten för bevattning, exempelvis från barnpooler och regnvattentunnor.
  • Minimera bevattningen utomhus. Vattna när det är svalt på dygnet
  • Plantera växter senare under säsongen.
  • Låt gräsmattan bli gul – den klarar det.
  • Ta korta duschar och stäng av vattnet när du tvålar in dig. Samla restvatten i en balja för bevattning.
  • Låt inte vattnet rinna när du borstar tänder, diskar eller skrubbar rotfrukter.
  • Undvik att spola fram kallt vatten. Ställ en kanna i kylen.
För fler tips besök sormlandvatten.se/spartips
Mer aktuell information