Sök Region Sörmlands kulturstipendium!

Publicerad: 2020-05-15

Nu är det dags att föreslå och själv söka stipendium för 2020!

Varje år delar Region Sörmland ut 150 000 kr i stipendier för att uppmärksamma och uppmuntra aktörer som bidrar till kulturlivet  Sörmland.

Kategorier:

• Professionell konst/kultur – till professionellt verksamma kulturaktörer

• Fortbildning – till i länet verksamma konstnärers vidareutveckling

• Studiehjälp – till studerande på konstnärlig högskoleutbildning el motsvarande

• Unga på väg – till max 26 år gamla, nyligen utexaminerade från konstnärliga högskoleutbildningar

Den som söker eller föreslås ska ha tydlig anknytning till Södermanlands län.
Ansökningar och förslag behöver vara inne senast 1 juni 2020!

Här hittar ni mer information och blanketter för ansökan

 

Mer aktuell information