Samtalsgrupp ADHD

Publicerad: 2017-12-05

Är du gift, sambo eller särbo med någon som har ADHD? Är du intresserad att delta i en samtalsgrupp på AnhörigCentrum?

Anmälan och frågor:
0151-19 370, 070-206 04 22
anhorigcentrum@vingaker.se

Mer aktuell information