Samråd för Vingåkers nya översiktsplan

Publicerad: 2024-01-08

Delar av översiktsplanen för Vingåkers kommun (antagen 2010-11-22) har bedömts vara inaktuella och en ny översiktsplan håller på att tas fram. Ett övergripande projekt har startats upp för att hålla ihop arbetet och projektets första delmål har varit att ta fram ett förslag till översiktsplan att samråda kring. Detta samrådsförslag antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 5 december 2023, tillsammans med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning.

Du har möjlighet att lämna synpunkter på samrådsförslaget. Samrådstiden är 8 januari till 29 februari 2024. När samrådstiden är slut går arbetet in i nästa skede – att ta fram ett förslag till granskning för ny översiktsplan.

Skicka dina synpunkter till Vingåkers kommun via e-post eller post före den 29 februari 2024.
Märk brevet eller meddelandet ”Samråd Översiktsplan” och skicka till samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se eller Samhällsbyggnadsnämnden, Vingåkers kommun, 643 80 Vingåker

Mer information om Vingåkers kommuns översiktsplan

Mer aktuell information