Sammanfattning av kommunens årsredovisning

Publicerad: 2024-04-18

I dagarna skickar Vingåkers kommun ut en sammanfattad version av årsredovisningen till kommunens samtliga hushåll. I den ges kortfattad information om hur året har gått ekonomiskt och vad som har hänt i verksamheterna.

Den sammanfattade årsredovisningen ger en förenklad bild över vad varje inbetald hundralapp i kommunalskatt går till. De största posterna är skola och omsorgsverksamhet. Under 2023 slutfördes arbetet med byggnationen av en ny skolbyggnad i Marmorbyn och den nya förskolan Sagolunden med Vingåkers Kommunfastigheter som utförare. Verksamheterna flyttade under året in i nya och moderna lokaler.

Kommunens resultat för 2023 blev –24,7 mkr. Det negativa resultatet beror till största delen på högre pensionskostnader. Det är en tillfällig kostnadsökning som hänger starkt samman med lågkonjunktur och hög inflation.

– Det är såklart tråkigt att kommunen redovisar ett negativt resultat, men de föregående åren har varit positiva. Vi har ett par tuffa år framför oss för att nå en ekonomi i balans till utgången av 2025. Samtliga nämnder arbetar med åtgärder och handlingsplaner. Det är ett uppdrag som kommunfullmäktige beslutade om i november förra året, sammanfattar Elin Höghielm, ekonomichef.

Årsredovisningen finns att hämta i sin helhet nedan. Den beskriver mer i detalj kring:

  • sammanställning av nämnder och bolags uppdrag
  • investeringar
  • befolkningsutveckling
  • risker och utmaningar
  • händelser under året
  • styrning och uppföljning
  • måluppföljning
  • ekonomisk redovisning och analys.

Årsredovisning 2023 Fullversion
Årsredovisning 2023 Sammanfattning

Mer aktuell information