Sammanfattning av kommunens årsredovisning i brevlådan

Publicerad: 2023-04-18

I dagarna skickar Vingåkers kommun ut en sammanfattad version av årsredovisningen till kommunens samtliga hushåll. I den ges kortfattad information om hur året har gått ekonomiskt och vad som har hänt i verksamheterna.

Den sammanfattade årsredovisningen ger en förenklad bild över vad varje inbetald hundralapp i kommunalskatt går till. De största posterna är skola och omsorgsverksamhet. Under 2023 fortsätter arbetet med byggnationen av en ny skolbyggnad i Marmorbyn och den nya förskolan Sagolunden med Vingåkers Kommunfastigheter som utförare. Kommunfullmäktige har även beslutat om en ny förskola i den norra centralorten.

Kommunens resultat för 2022 blev +25,4 mkr. Det höga resultatet beror till största delen på högre skatteintäkter och generella statsbidrag än vad prognosen från Sveriges Kommuner och Regioner visade i samband med att budgeten för 2022 fastställdes.

– Det är såklart positivt att kommunen redovisar ett bra resultat, men samtidigt vill vi som kommun ha långsiktiga planeringsförutsättningar från nationellt håll så att vi kan planera verksamhet och ekonomi. 2023 och 2024 kommer att bli två ekonomiskt tuffa år för oss, sammanfattar Elin Höghielm, ekonomichef.

Årsredovisningen finns att hämta i sin helhet nedan. Den beskriver mer i detalj kring:

  • sammanställning av nämnder och bolags uppdrag
  • investeringar
  • befolkningsutveckling
  • risker och utmaningar
  • händelser under året
  • styrning och uppföljning
  • måluppföljning
  • ekonomisk redovisning och analys.

Årsredovisning 2022 – Sammanfattning

Årsredovisning 2022 – Full version

 

Mer aktuell information