Säfstaholms slott får 500 000 kr i bidrag till vård av värdefull kulturmiljö

Publicerad: 2019-05-07

Säfstaholms slott har beviljats bidrag på 500 000 kronor av Länsstyrelsen för fortsatt konservering av takmålningarna från 1800-talet.

I december 2018 ansökte Vingåkers kommun om nytt bidrag från Länsstyrelsen. I slutet på april kom meddelande att de beviljat ansökan med motiveringen att bidraget medverkar till att nå de nationella kulturmiljömålen. Det nuvarande slottet har sin grund i den byggnad som stod klar 1766. Under tidigt 1800-tal genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad. Säfstaholms slott har under åren bland annat haft många konstutställningar av hög klass som lockat många besökare. Det är även platsen för många av Vingåkers kommuns kulturevenemang.

– Det är fantastiskt glädjande att vi nu beviljats ytterligare medel för fortsatt renovering av takmålningarna i Säfstaholms slott, säger Johan Tranquist,
upplevelsechef i Vingåkers kommun.

Takmålningarna är unika och har ett högt kulturhistoriskt värde utformade av den kände konstnären Elisas Martin och dekorationsmålad av konstnären Samuel Petter Lindström i början på 1800-talet. De fina takmålningarna i sig kommer bli ett attraktivt besöksmål.

Säfstaholms slott genomgår just nu en omfattande renovering där bland annat ventilationen kommer bytas, ytskikten inomhus ses över och ett nytt restaurangkök kommer att byggas. Tills dess att renoveringen är färdig kommer slottet hålla stängt. Invigning kommer bli under 2020.

Mer aktuell information