Projektstart för stabiliseringsarbetet utmed Vingåkersån

Publicerad: 2021-09-06

Vingåkers kommun tar under vecka 36 första steget i arbetet med att stabilisera åkanterna i Vingåkersån och minska risken för ras. För att kunna börja gräva behöver först det känsliga djurlivet i ån värnas, därför kommer målar-musslan som har sin boplats i ån att varsamt flyttas för att kunna återinsättas när arbetet med ån är klart. Den tjockskaliga målarmusslan är sedan 2001 fridlyst i Sverige och klassas som starkt hotad i den svenska rödlistan.

Vidare kommer ett antal träd att behöva avverkas i anslutning till ån. Det gäller framför allt träd som lutar och trycker mot åkanten vilket försvårar arbetet med att gräva och stärka upp åkanten. För allmänhetens säkerhet kommer delar av åpromenaden vara avspärrade under arbetet med trädfällning och grävning.

Vingåkers kommun vill skicka en fortsatt uppmaning till allmänheten att respektera de avspärrningar som är uppsatta. Åpromenaden beräknas vara färdigställd under sommaren 2022.

Mer aktuell information