Projekt Tillsammans – avslutning

Publicerad: 2020-06-10

Projekt Tillsammans – kulturanpassat föräldraskapsstöd startade hösten 2018 och avslutades i juni 2020 med seminarium i utemiljö. En reflektion över den resa som vi har gjort tillsammans med Fatumo Osman – medicine doktor i forskningsområdet migration och föräldrastöd för utlandsfödda föräldrar. Vi hade en gruppintervju med gruppledarna som kommer att användas i Fatumos forskning.

Föräldrakursen bygger på forskning och grundläggande principer om anknytning, relationer och barns utveckling. Föräldrar uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå sitt barn och dess beteende. Informationsdelen har innehållit kunskaper om socialtjänsten, föräldrabalken och barnkonventionen. Kursen har hållits på arabiska, somaliska, dari, tigrinja, surani och kurmanji.

Vi har under projektet bjudit in alla som är intresserade – asylsökande och etablerade, föräldrar med barn, blivande föräldrar och ensamma vuxna. Under tre terminer har mer än 150 personer fått föräldrakurs på sitt modersmål. Kursen har bestått av tvåtimmarsmöten med deltagarna, en gång i veckan vid elva tillfällen.

Liudmila Holm
Områdeschef Integration samt ansvarig för projektet

Mer aktuell information