Projekt Hälsosamt liv

Publicerad: 2020-10-19

I samarbete med Region Sörmland har integrationsenheten startat projektet Hälsosamt liv.

Vi har sett bland nya invånare under och efter deras etablering att många har hälsoproblem och många är sjukskrivna vilket förhindrar en aktiv integration. Därför vill vi arbeta förebyggande med hälsa och livsstilsfrågor genom att utbilda hälsoinformatörer som talar olika språk.

Tio frivilliga personer som visade stort intresse för idén deltog under hösten i en grundutbildning om hälsosamt liv. De har sedan arbetat med att sprida hälsoinformation till sina landsmän på modersmål samt arbetat med att skapa motivation för fysisk aktivitet. Hälsoinformatörerna skapar grupper för att promenera, cykla, dansa, träna med vänner och fortsätta prata om livsvanor som leder till bättre hälsa.

Om ni träffar personer med en lila väst med Region Sörmland på gatan – då vet ni att det är integrationsenhetens Hälsoinformatörer/Hälsoinspiratörer.

Mer aktuell information