Program Anhörigcentrum

Publicerad: 2023-01-23

Anhörigcentrum finns för dig som stödjer, hjälper eller vårdar någon i din närhet. I Anhörigcentrums program för februari-mars finns information om bland annat samtalsgrupper, må bra-aktiviteter och digitala aktiviteter för dig som anhörig.

Anhörigsamordnare har tystnadsplikt. Kontakt med Anhörigcentrum är kostnadsfritt.

 

 

 

Mer aktuell information