Positivt resultat i undersökning av Vingåkers kommun

Publicerad: 2022-04-26

2015 gjorde Vingåkers kommun flera olika undersökningar i samband med arbetet att utveckla platsvarumärket Vingåkersbygden. Nu har en liknande undersökning gjorts riktad till kommunens invånare och allmänhet för att förstå hur de har uppfattat och upplever Vingåkers förflyttning.

Undersökningen har dels vänt sig till Vingåkersbor, dels till invånare boende på pendlingsavstånd till Vingåker. Förutom upplevelse och kännedom har undersökningen i år kompletterats med frågor kring kommunens information.

– Undersökningen är värdefull för vårt framtida arbete, vi får en indikator om vi är på rätt väg, säger kommunikationschef Maria Pestrea. Den ger oss både ett kvitto och en riktning på den information som Vingåkers kommun förmedlar och vad vi behöver utveckla.

Under kommunstyrelsens sammanträde den 25 april gavs en återkoppling av undersökningen.

I undersökningen framgår bland annat att en större andel av Vingåkersborna tycker att skolor, fiberuppkoppling samt vård och omsorg har blivit bättre. Gällande invånare inom pendlingsavstånd visar undersökningen att kännedomen har ökat och gett betalt i mer positiva attityder. Övergripande personligt intryck har stärkts, liksom specifika attityder om olika områden och om ”känslor” som man förknippar med kommunen. Ett sämre resultat än 2015 ses kopplat “Attraktiva tomter till ett bra pris” där färre tycker att det stämmer in på livet i Vingåkers kommun.

Undersökning Vingåkers kommun

Mer aktuell information