Positiv utveckling i Vingåkers skolor

Publicerad: 2020-06-22

bild på siffrorna 2020 och blommor

 

Nu har sommarlovet börjat och rektor Magnus Karlsson kan blicka tillbaka på ett händelserikt år. Den nya högstadieskolan stod inflyttningsklar till vårterminen 2020 och det var med en lättnadens suck man fick lämna paviljongerna som fungerat som skola under flera år. Borta är nu den trånga skolmiljön, istället har eleverna kunnat njuta av nyvunnen studiemotivation i en öppen och ljus skola med många sköna platser att hänga på. Både lärare och elever kan intyga om bättre arbetsmiljö som ger ökad trivsel men även resultaten på betyg och meritvärden talar sitt tydliga språk. Den nedåtgående trenden har vänt och kurvan börjar peka uppåt, meritvärden som 2018 låg på 167,74 har i år klättrat till 180,19.

 – Det är fortfarande en blygsam klättring, säger rektor Magnus Karlsson, men vi ser ett stort trendbrott. Dels har den nya skolan bidragit till bättre studiero och arbetsmiljö men även satsningen tillsammans med Skolverkets Samverkan för bästa skola har redan gett effekt. Jag märker av ett ökat kollegialt lärande som har lett till att lärarna är sampratade på ett helt nytt sätt. De stärker varandra i likvärdig betygsättning, får samsyn kring utvecklingsfrågor och skapar tillsammans ett öppnare klimat. Det leder till att både lärares och elevers trivsel och resultat ökar.

– Två av våra obehöriga lärare blir snart behöriga med hjälp av Lärarlyftet, fortsätter Magnus. De validerar sina kunskaper för att kunna ta sin lärarlegitimation. Dessa lärare, tillsammans med flera nyanställningar, ger oss en ökad procent när det kommer till lärarbehörighet. Idag ligger den på 70 % men målet är att nå 100 %. Vi fortsätter att profilera oss mot nya potentiella kollegor.

Lärarbehörighet tillsammans med en god lärartäthet gör att vi kan ge eleverna bättre förutsättningar att få godkänt och att fler når gymnasiebehörighet. Det sistnämnda har ökat bara sista terminen från 55 % till 60,6 %. (52,9 % vårterminen 2019)

– Vi är inte i mål än, men det här stärker oss att fortsätta med det arbete vi påbörjat, alla ska nå gymnasiebehörighet, avslutar Magnus.

När vårterminens betyg är sammanställda så ser man att betygen A, B och C har ökat medan det delats ut färre betyg C, D och E. I samtliga årskurser, från 6:an till 9:an, har samtliga meritvärden höjts. Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola omfattar alla rektorer och chefer i barn- och utbildningsförvaltningen men är även riktad till personal på Slottsskolan F-6 och Slottsskolan 7-9. Den nya kunskapen och arbetssättet spiller över på övriga skolor i Vingåkers kommun så att alla får ta del av de kunskapshöjande åtgärderna på olika sätt.

Arbetet med rektorerna och cheferna inleddes 2018 med att alla hade ett uppstartsår med betyg och bedömning. Därefter skiljer sig insatserna åt mellan skolorna, för åk 7-9har man arbetat med följande:

År 1 – Betyg och bedömning
År 2 – Integrerat förhållningssätt – eleven i fokus. Hålla i och hålla ut
År 3 – Språkutvecklande arbetssätt

KONTAKT Magnus Karlsson, 0151-192 21, magnus.karlsson@vingaker.se
Maria Pestrea, kommunikationschef, 0151-191 19, maria.pestrea@vingaker.se

Mer aktuell information