Påminnelser på fakturor från kommunen

Publicerad: 2021-05-04

Vingåkers kommun har under våren tecknat avtal med Visma Financial Solutions AB (Visma) gällande hantering av kommunens påminnelser till kunder avseende obetalda fakturor. Sedan tidigare sköter Visma kommunens inkassohantering.

Från och med 1 maj 2021 kommer kommunens påminnelser på obetalda fakturor att hanteras av Visma och dröjsmålsränta kommer att tillkomma vid försenad betalning enligt gällande lagstiftning (6§ räntelagen). Detta betyder att Visma i fortsättningen svarar på frågor gällande betalning av en påminnelse eller ett inkassokrav.

För frågor gällande ursprunglig faktura från kommunen samt frågor om tjänsten/produkten och dess innehåll svarar kommunen som vanligt.


Har du frågor om fakturan eller frågor om tjänsten/produkten och dess innehåll, kontakta kommunen.

Se referens på fakturan och kontaktuppgifter till den personen alternativt
E-post: ekonomi@vingaker.se
Telefon: 0151-191 23

Har du frågor angående betalning av påminnelse eller inkassokrav, kontakta Visma.
E-post: kontakt.vfs.se@visma.com
Telefon: 0771-23 24 02

Läs mer och logga in för att betala här. 

Här kan du läsa mer om Visma Financial Solutions


Exempelbild på hur påminnelsen ser ut när den kommer från Visma 

Mer aktuell information