Aktuell informationPatientsäkerhetsberättelse 2021

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur…

Läs mer

2022-03-02

Vingåker för dig – vykort

Under 2022 använder kommunen nya kanaler för att nå ut med vad som är på gång i kommunens verksamheter. Tidningen Vingåker för dig ersätts på prov av ett vykortsformat i…

Läs mer

2022-02-18

BRÅ

Visste ni att Vingåkers kommun har ett brottsförebyggande råd? Brottsförebyggande rådet, som förkortas BRÅ, sammanträder sex gånger per år och har som syfte att arbeta brottsförebyggande på en strategisk nivå…

Läs mer

2022-01-13