Aktuell informationVykort nummer 2

Under vecka 14 skickas det andra vykortet av kommuninformation ut till hushållen i Vingåkers kommun med info om vad som händer i våra verksamheter. Du kan även läsa vykortet digitalt…

Läs mer

2022-04-04

Medborgarlöfte 2022

Kommunchef Ralf Hedin och Liselotte Jergard, chef för lokalpolisområde Katrineholm undertecknade i mars ett medborgarlöfte mellan kommun och Polisen. Medborgarlöften är en del av Polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om trygghetsskapande…

Läs mer

2022-03-23

Patientsäkerhetsberättelse 2021

Vingåkers kommun är enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) skyldig att dokumentera hur det organisatoriska ansvaret för patientsäkerhetsarbetet är fördelat inom verksamheten. Vårdgivaren upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur…

Läs mer

2022-03-02

Vingåker för dig – vykort

Under 2022 använder kommunen nya kanaler för att nå ut med vad som är på gång i kommunens verksamheter. Tidningen Vingåker för dig ersätts på prov av ett vykortsformat i…

Läs mer

2022-02-18

BRÅ

Visste ni att Vingåkers kommun har ett brottsförebyggande råd? Brottsförebyggande rådet, som förkortas BRÅ, sammanträder sex gånger per år och har som syfte att arbeta brottsförebyggande på en strategisk nivå…

Läs mer

2022-01-13