Aktuell informationBeslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen beslutar att meddela tillstånd att i Vingåkers kommun, bedriva skyddsjakt efter 100 dovhjortar för att förebygga allvarlig skada på jordbruksgrödor. Tillståndet är giltigt till och med den 31 augusti…

Läs mer

2022-05-03

Vacker men farlig

Just nu görs en informationssatsning kring invasiva arter. Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt…

Läs mer

2022-04-28

Vykort nummer 2

Under vecka 14 skickas det andra vykortet av kommuninformation ut till hushållen i Vingåkers kommun med info om vad som händer i våra verksamheter. Du kan även läsa vykortet digitalt…

Läs mer

2022-04-04

Trafikverket renoverar järnvägsbron

Trafikverket kommer renovera bron som går över järnvägen i centrala Vingåker. Arbetet förväntas komma igång 4 april och beräknas vara klart 3 juni. Under tiden kommer ett körfält hållas öppet…

Läs mer

2022-03-29