Aktuell informationProvtagning vid Marmorbyns badplats

[2021-09-13] Provtagning vid Marmorbyns badplats visar att vattnet åter är tjänligt. Avrådan om bad hävs. [2021-09-01] Provtagning visar fortfarande på otjänligt vatten. Bad avrådes fortsatt. [2021-08-25] Provtagning visar fortsatt hög…

Läs mer

2021-09-13

Fem år i Vingåker

Veckan som gick passerade jag fem år som kommunchef i Vingåker. Den fina känsla jag fick första dagen har bara blivit starkare. Vi har en lagom storlek för att se…

Läs mer

2021-09-08

Steget till eget

Starta eget-utbildning vid Nyföretagarcentrum ger grundläggande information som är relevant för dig som nyföretagare inom skilda områden. Utbildningen är kostnadsfri. Du måste boka din plats för varje enskilt tillfälle. Med…

Läs mer

2021-09-06

Klipp häcken!

Vingåkers kommun genomför just nu en informationskampanj med fokus på siktlinjer i korsningar samt förberedelse inför den kommande snöröjningen. Syftet är att öka trafiksäkerheten och skapa goda förutsättningar för våra…

Läs mer

2021-09-01