Aktuell informationVykort Vingåker för dig

Vecka 20 skickas det tredje vykortet Vingåker för dig ut till kommuninvånarna med information om bland annat förstärkningsarbetet vid Vingåkersån, anhörigstöd och picknickens dag. Du kan även ta del av…

Läs mer

2022-05-16

Norsk minnesdag i Vingåker

Få svenskar känner till att Vingåker med Kjesäter har en viktig plats i Norges ockupationshistoria. 43 000 flyktingar togs emot under tre mörka krigsår. Denna fristad vid slottet öppnades 15…

Läs mer

2022-05-13

Integrationsenheten byter lokaler

Nu finns Integrationsenheten i Vingåker i Humlegårdens lokaler, på avdelning Vävaren. Gå in stora entrén till Humlegården och följ skyltning mot Vävaren/Integrationsenheten. Integrationsenheten i Vingåker har som uppdrag att lotsa…

Läs mer

2022-05-13

Beslut om skyddsjakt

Länsstyrelsen beslutar att meddela tillstånd att i Vingåkers kommun, bedriva skyddsjakt efter 100 dovhjortar för att förebygga allvarlig skada på jordbruksgrödor. Tillståndet är giltigt till och med den 31 augusti…

Läs mer

2022-05-03

Vacker men farlig

Just nu görs en informationssatsning kring invasiva arter. Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt…

Läs mer

2022-04-28

Vykort nummer 2

Under vecka 14 skickas det andra vykortet av kommuninformation ut till hushållen i Vingåkers kommun med info om vad som händer i våra verksamheter. Du kan även läsa vykortet digitalt…

Läs mer

2022-04-04