Aktuell informationInfluensatider

Influensa är en virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret. Landstinget Sörmland vaccinerar från och med vecka 45 dig som tillhör en riskgrupp. Läs mer om vilka riskgrupperna är,…

Läs mer

2017-11-07

Julblomma slottsbutiken

Anmälan julmarknad

Traditionsenligt håller Säfstaholms slott öppet första advent, i år den 3 december, för julmarknad kl. 11.00-18.00. Vill du delta som utställare på julmarknaden? Kontakta upplevelsesamordnare Elin Pettersson, elin.pettersson@vingaker.se för mer…

Läs mer

2017-10-22

Coacher för projektet Framtidens kompass

Framtidens kompass

I slutet av augusti hade Ung Integration uppstart i Lyttersta av projektet “Framtidens kompass”. Syftet med projektet är att ungdomar på HVB-hem och stödboenden ska få kunskap om lagar, normer och värderingar…

Läs mer

2017-10-06

Vingåker för dig nr 3 2017

Nytt nummer Vingåker för dig

Fyra gånger om året ger vi ut en kommuntidning med information om kommunens verksamheter. Tidningen delas ut till alla hushåll och företagare samt till fritidshus på sommaren. I höstnumret av…

Läs mer

2017-09-18

Företagsfralla 27/9

Varmt välkomna till en träff för näringslivet i Vingåkers kommun. Denna gång träffas vi på Värdshuset Ditt Skafferi i Högsjö med start kl.18.00 onsdagen 27 september. Ta del av: ·…

Läs mer

2017-09-14

Festivaldeltagare

Vingåker för dig

I kommuntidningen Vingåker för dig nr 2 2017 kan du bland annat läsa om Tennisparkens utbyggnad och en sammanfattning av kommunens årsredovisning men också få evenemangs- och utflyktstips. Tidningen finns…

Läs mer

2017-06-22

Vatten

Vattentillgången i Vingåkers kommun

På grund av att det förra året kom mindre nederbörd än normalt gör nu Sörmland Vatten tillsammans med Länsstyrelsen kontinuerliga kontroller av hur grundvattennivån förändras i kommunen. På Sörmland Vattens…

Läs mer

2017-06-21

Kvartalets medarbetare

Andra kvartalets medarbetare har blivit utsedda och denna gång är det bemanningsgruppen i äldre- och handikappomsorgen som får utmärkelsen, Grazina Larsson, Linda Nymark och Inger Lyberg. Bemanningen är en viktig…

Läs mer

2017-06-21

Badförbud hävt

[2017-06-19] Senaste provsvaren visar på låg förekomst av e-coli. Badförbudet hävs. [2017-06-14] Det har vid provtagning framkommit att Lytterstabadet har otjänligt badvatten, omprov tas idag 14 juni. Bad avrådes tillsvidare….

Läs mer

2017-06-14